Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Vítejte u nás na Chvojensku !!!

Tyto stránky provozuje Občanské sdružení Chvojensko. Jejich prostřednictvím Vás budeme seznamovat s děním, v našem regionu, informovat Vás o připravovaných akcích, dozvíte se o zajímavostech u nás i v okolí. Součástí stránek jsou prezentace neziskových organizací, které zde působí.

Na území chvojenska je mnoho zajímavých míst, celý region má zajímavou historii. Bylo by škoda nepodělit se s poznatky, které naše sdružení při své práci získává s ostatními. To je filozofie těchto stránek. Pokud si tyto stránky oblíbíte a stanete se pravidelnými návštěvníky bude to pro nás ta největší odměna.

Smysl působení Občanského sdružení Chvojensko lze vyjádřit třemi větami:
1. „Nechceme žít vedle sebe, ale spolu“ – proto společné akce, pro všechny věkové skupiny. Do jejich přípravy a organizace, se snažíme zapojit co nejvíce lidí zde žijících aby byli nejen účastníci, ale také jako organizátoři a spolupracující.

2. „ Nechceme být jen sousedé – chceme být přátelé“ – proto se snažíme o prohloubení zachování a navázání dobrých mezilidských vztahů. V širším kontextu spolupracujeme s „neziskovkami“ a organizacemi s podobným okruhem zájmů /Místní akční skupina labské skály, OS Středohoří sobě a další…

3.„ Zajímá nás místo kde žijeme“ – proto tyto webové stránky, kde budeme mimo jiné zveřejňovat informace o důležitých záměrech, které mohou život v našem regionu ovlivnit. Proto zájem o historii, zajímavosti a dění u nás na chvojensku.

Pokud máte zájem podílet se na tvorbě stránek, máte námět na článek, nebo se Vám podařilo pořídit zajímavou momentku napište nám na chvojensko@seznam.cz

K vyjádření Vašich připomínek, názorů a vzkazů slouží „návštěvní kniha“

 

Projekt Příměstské tábory 2021

 

Kalendář akcí

Podzimní setkání v Lučním Chvojně

12. září 2020

Zveme srdečně na  podzimní setkání v Lučním Chvojně , které bude 12.9.2020 od 13.00 hodin na plácku a návsi v Lučním Chvojně. Bohatý program - koncert Junior bandu ze ZUŠ Evy Randové, divadlo na Klice, Děti na HRAD!, koníci, malování na xichtíky, občerstvení,  atd.... Těšíme se!!!

Příměstské tábory 2020

3. červen 2020

Příměstské tábory 2020

Články

15. září 2020 - Mariánské odpoledne 2020

Mariánské odpoledne 2020

Letošní rok je pro nás pro všechny tak trochu jiný. Vzhledem k epidemiologické situaci, která postihla nejen naší republiku, jsme byli nuceni letošní červnové Antonínské zrušit. Nechtěli jsme se této každoroční akce vzdát. Když se situace klidnila, začali jsme opět vyjednávat termín nový, a to i s účinkujícími. Nakonec datum padlo na 12. září, kdy mají svátek všechny Marie, Marušky, Mařenky. Proto změna názvu. Pořád ale všichni víme, že historicky je naše obec spojená se sv. Antonínem Paduánským, kterému byla zasvěcena kaple, zbořená v době normalizace. Ale to už všichni víme. V upomínku kaple máme na návsi dřevěnou sochu tohoto světce.

Nastalo září a my znovu řešili, zda se tato již přeložená událost opravdu uskuteční. Znovu nastávalo období nejistot a sledování všech možných vydávaných opatření a nařízení vlády. Povedlo se, 12. 9. 2020 jsme měli příležitost se sejít na návsi v Lučním Chvojně. Začali jsme ve 13 hodin, ale ve skutečnosti přípravy započaly už brzy ráno. Stavba stánků, natahání všech možných kabelů apod. Stěžejním bodem programu bylo vystoupení orchestru ZUŠ Evy Randové JUNIOR BAND. Toto uskupení se nám v minulosti již představilo v rámci spolkových akcí, a to téměř na den před rokem (14. 9. 2019) na pietním místě bývalého hřbitova v Arnultovicích při slavnostním svěcení křížku tamtéž. Pro velký úspěch na této akci jsme oslovili pana sbormistra znovu a k naší radosti byl zájem oboustranný. Velká část členů sboru měla časový prostor navštívit i letošní Mariánské odpoledne. Mám za to, že se jim vystoupení opět povedlo a všem tak zpříjemnili čas, strávený v Lučním Chvojně.

Další na programu bylo divadlo Na klice s pohádkou Co se nese v lese. Herecký výkon dvou aktérů představení byl vynikající. Jejich nasazení ve vysokých zářijových teplotách a v teplém kostýmu bylo obdivuhodné. Pohádka s edukativním podtextem měla úspěch u dětí i dospělých. Po celé odpoledne měli účastníci možnost povozit se na koních, zařádit si na skákacím hradu, hrnčířka připravila možnost vyzkoušet si umění na hrnčířském kruhu, přadlena přivezla reálný kolovrátek a pro děti měla nachystané další nápady a činnosti. Dále byla možnost vyzkoušet si různé tvary a velikosti bublifuků a v neposlední řadě si děti mohly nechat vytvořit krásnou malbu na obličej. Po celou dobu byl k dispozici stánek s občerstvením Barbuchovy dobroty, jehož obsluha s námi vydržela až do pozdních hodin, za což jim velmi děkujeme.

Nesmím zapomenout na obvyklý Mlsací stánek, do kterého každoročně pečou místní ženy a možná i muži dobroty sladké, ale i slané. Po celé odpoledne byl k dispozici dostatek těchto dobrot.

Celá akce byla pro návštěvníky zdarma, a to díky Obci Velké Chvojno, SČVK, a.s. a neúnavné práci členů i nečlenů spolku Chvojenska. Všem moc děkujeme za příležitost uskutečnit náhradní Antonínské, čili Mariánské odpoledne v roce 2020. A vám všem odvážným návštěvníkům děkujeme za to, že jste za námi přišli i v této podivné době. Již nyní se těšíme, že i v budoucnu se budeme moci setkávat na podobných akcích a snad v příznivější epidemiologické době.

Iva Mudrová

předsedkyně spolku Chvojensko

Fotogalerie akce zde: www.rajce.idnes.cz

Čti více

30. duben 2020 - Sázení stromů

Spolek Chvojensko se zajímá i environmentální tématiku. V minulém roce přišel s nápadem vysázet více stromů najednou. V roce 2018 jsme vysadili u příležitosti 100. výročí vzniku republiky „Strom republiky – Lípu srdčitou“. To byla možná první inspirace a impuls do další podobné aktivity. Tentokrát však ve větším měřítku. Proto spolek přivítal možnost podpory od NF Severočeská voda. Ihned se hrnuly nápady kde, kam, kolik, jaké… Nakonec se nápady ustálily a došlo ke shodě. Vysázeli jsme celkem 30 stromů. První přípravné práce v terénu byly započaty již v lednu 2020. Vše bylo projednáno s majiteli pozemků a všemi zainteresovanými. Všichni byli jednoznačně pro realizaci našeho záměru.

Čti více

15. červen 2019 - Antonínské 2019

Dovolte mi, abych Vás pozvala na úspěšnou chvojenskou akci Antonínské 2019. Letos již 8. ročník této aktivity. Vždy se snažíme zařadit do programu něco nového, něco navazujícího, ale ponecháváme i něco stálého. Něco, o co byste Vy sami, jako věrní návštěvníci, nechtěli přijít. Posuďte sami. V loňském roce bylo hlavní událostí posvícení odhalení dřevěné sochy sv. Antonína Paduánského, která byla posléze vysvěcena ústeckým arciděkanem Miroslavem Šimáčkem. Jistě si vzpomínáte. Byl to zážitek. Sochu pro spolek Chvojensko, za finanční podpory Obce Velké Chvojno, vytvořil řezbář Jiří Nekola z Jižních Čech. V letošním roce se řezbář opět do Lučního Chvojna přijede podívat.

Čti více

3. červen 2019 - Nedejme se!!!

3.6.2019 spouštíme podpisovou akci - pokud máte otázky ptejte se!!!

 

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám informativní dokument ve věci projednávaného návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Obce Velkého Chvojna. Obec Velké Chvojno pořizuje nový ÚP. Byl zpracován 1. návrh a současně bylo zpracováno posouzení vlivu ÚP na životní prostředí tzv. SEA, ke kterým je možné do 13. 6. 2019 podat námitky. Pojďme společně vyjádřit svůj názor k plánované výstavbě průmyslových hal u Žďáru, které spadá do katastru naší obce.

Spolek Chvojensko je ochoten a připraven ujmout se role zástupce veřejnosti (zástupce veřejnosti může podávat souhrnné připomínky a účastnit se všech jednání. Ve spolupráci s právníky a odborníky (architektem) vypracuje společnou námitku, ke které se můžete se svým podpisem připojit.

Náš názor je:

Haly, průmyslovou zónu či logistické centrum na katastru naší obce a v našem územním plánu nechceme.

Záměr nepatří na zelenou louku, zvlášť když je okolo Ústí nad Labem řada brownfieldů (nevyužité průmyslové areály). Stavba Nupharo Park je až příliš. Obyvatelům Žďáru, kteří by měli mít haly „za humny“ se nepochybně sníží nejen hodnota jejich nemovitostí, ale hlavně se změní kvalita života v CHKO Českého středohoří, které si pro svůj život vybrali. Troufáme si říci, že se toto týká nejen Žďáru, ale i dalších částí Velkého Chvojna. Měli bychom myslet na zatím ještě zelené části naší krajiny/země dokud je ještě čas.

Chceme zachovat naší krajinu tak, jak je. Návrh posouzení vlivu na životní prostředí (SEA), který byl zpracován, definuje výrazně negativní vlivy na životní prostředí v souvislosti s výstavbou zóny (logistického centra).

Ovlivnění kvality ovzduší v důsledku vyvolané automobilové dopravy.

Zábor zemědělského půdního fondu, o rozloze 373 595 m2, vznik rozsáhlé urbanizované plochy v krajině, a tím výrazné ovlivnění krajinného rázu.

Ovlivnění retence vody v krajině, zvýšení barierovosti krajiny.

V místě plánované průmyslové zóny se vyskytuje vzácný živočich střevlík zlatitý. A nejen on.

Obec Libouchec ze zadání svého nového územního plánu tuto plochu zóny vyjmula. Pojďme postupovat společně s liboucheckými nadšenci a společně se snažit naši krajinu uchránit. Většina z nás tu žije právě pro kouzlo krajiny Českého středohoří. Žijeme v CHKO. Pokud bychom chtěli mít kolem sebe zastavěné plochy a beton, žijeme ve městě.

Nechceme též lhostejně vystupovat k plánovaným výstavbám v ně nebo za jednotlivými částmi obce Velké Chvojno. Máme za to, že není třeba ve vesnickém rázu obce přistupovat k příliš rozsáhlým výstavbám typu „satelit“. Toto se již kolem nás dávno děje. Příkladem si představte některé okolní obce. Nemáme nic proti případným novým sousedům, ale lze ze zkušeností předpokládat, že lidé, kteří se rozhodli žit v tzv. „satelitu“ příliš nestojí o život vesnického stylu, ale nové místo k životu budou považovat spíše za „noclehárnu“.

Máte-li podobný názor, podepište společnou námitku k záměru výstavby logistického centra/průmyslové zóny a také se vyjádřete k výstavbám kolem částí obce Velké Chvojno.

O tom, zda bude připomínka akceptována, rozhodne zastupitelstvo. Proto je důležité, aby zastupitelé znali názor občanů. Vyjádřete ho. Potřebujeme silný hlas.

 

3.6.2019 startuje sbírání podpisů.  Navštívíme Vás  a zodpovíme Vaše otázky, nabídneme podpis věcně shodné připomínky proti zóně  a proti  nadměrné zástavbě kolem některých našich obcí. ( místních částí)

 

Spolufinancování právní pomoci podpořila Nadace VIA v programu ŽIvá komunita.

 

 

 

Za Chvojensko z.s.

Iva Mudrová

Kateřina Balšánková

Petra Šofrová


 

Čti více

15. červen 2017 - Antonínské 2017 se vydařilo

Již po šesté proběhla tradiční akce Antonínské posvícení. Jedná se o setkávací odpoledne, kdy naší vesnici navštíví bývalí i současní obyvatelé, přátelé z okolních obcí a příznivci našeho spolku.

Letos byla účast opět velmi vysoká. Akci navštívilo celkem přes 500 návštěvníků. Pro děti byl k dispozici bohatý program (divadlo, pěvecká soutěž, skákací hrad, ježdění na koních, rukodělné dílničky, malování na obličej). Dobrovolní hasiči z Velkého Chvojna předvedli ukázku dětského družstva v požárním útoku a štafetě, v rámci programu také připravili pro děti disciplíny s hasičskou tématikou. Zpestření poskytla kontaktní výstava drobného zvířectva Spolku chovatelů z Benešova nad Ploučnicí. Zlatým hřebem odpoledne a podvečera bylo vystoupení bubenického souboru TAM TAM BATUCADA z Prahy.

Děkujeme SČVK za finanční podporu, díky které jsme mohli našim návštěvníkům nabídnout tak pestrý program.

Již nyní připravujeme Antonínské posvícení 2018, na kterém Vás rádi přivítáme.

Iva Mudrová
předsedkyně spolku Chvojensko

Čti více

13. únor 2016 - Antonínské 2016

 

Antonínské 2016  bude  letos 11.6.2016. Pro náš spolek  Chvojensko to bude mít zvláštní kouzlo v tom, že letos slavíme 10 let  existence.Díky  podpoře Severočeských kanalizací a vodáren a.s. , můžeme opět  připravit bohatý program.  Antonínská (odpoledne)  se stala již u nás tradicí  a  opět pozveme všechny  lidi z našich okolních obcí, rodáky , kamarády !!!

Letošní program :

- skvělé Divadlo krabice Teplice  - se svojí hrou pro děti i dospělé Indiánka Janka

- k poslechu  a když se  zadaří tak i k tanci  bude hrát kapela OLI

- Oli také bude mít  program pro děti, který bude navazovat na divadlo

- opět  dojednáváme účast  benešovských chovatelů  - s minivýstavou  zvířat, což byla vloni velká atrakce

- dojednáváme  účast bubeníků z  Dětského domova  v Tisé

- dojednáváme  účast a předváděčku  dálniční policie

- dílničky pro děti !!!!

- malování na ksichtíky

- Mlsací stánek - obsahující  dobroty napečené  místními i okolními ženami

- skákací hrad

- a ještě další  - co se nám podaří  vyjednat

Tešíme se !!!!

  

 

 

Čti více

1. leden 2016 - Chvojensko sobě

 

Ústecká komunitní nadace podpořila náš spolek grantem  na projekt "Chvojensko sobě". Jde o celoroční aktivity pro děti  i dospělé.  doba trvání projektu je od 1.1 - 31.12. 2016.

Čti více

2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718